Adakah Saya Perlukan Permit Penyelidikan?

Adakah anda berfikir atau bercadang hendak membuat projek kajian di Sarawak? Dan anda tidak pasti samada anda memerlukan permit kajian atau tidak. Bimbingan ini bertujuan untuk membantu anda menjawab soalan diatas berpandukan Undang-undang Kepelbagaian Biologi Sarawak, 2004.

Dibawah peruntukan Ordinan (Pindaan) Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak 2003, Majlis Kepelbagaian Biologi diberikan tanggungjawab untuk menyelia segala kajian ke atas sumber-sumber biologi di Sarawak seperti yang termaktub di dalam Ordinan.

Dengan menjawab soalan-soalan berikut akan membantu anda untuk mengetahui samada anda memerlukan permit kajian atau tidak.

  1. Apakah jenis atau bentuk kajian yang anda bercadang hendak buat?

Kajian seperti yang telah diterangkan didalam undang-undang merujuk kepada apa-apa bentuk pengajian, analisis, penilaian, pengasingan, percubaan, eksperimen, pemeriksaan atau penyaringan sumber-sumber siologi untuk menentukan potensi dalam perubatan, farmaseutikal, terapi, nutrisi, atau hak-hak atau kuaiti pertanian, tetapi tidak termasuk dalam:

  • apa-apa pengajian eksperimen, percubaan atau pemeriksaan yang dijalankan di dalam Sarawak ke atas sumber-sumber biologi yang diperlukan dalam apa-apa kursus pendidikan atau sukatan pelajaran yang dijalankan oleh institusi yang diluluskan dimana ianya tidak berkaitan kepada pembangunan dan pengkomersilan hak-hak, nilai-nilai atau kualiti-kualiti seperti yang telah dinyatakan; dan
  • apa-apa pengajian atau aktiviti-aktiviti ke atas sumber-sumber biologi yang dijalankan oleh mana-mana Jabatan Kerajaan Sarawak atau mana-mana badan berkanun dalam menjalankan fungsi-fungsi dan tugas-tugas masing-masing.
  1. Adakah kajian anda melibatkan sumber-sumber biologi dari Sarawak?

Sumber biologi termasuk apa-apa bentuk ekstrak, samada dalam cecair atau pepejal, tisu-tisu, secara produk atau perolehan atau sintesis dan segala sumber-sumber yang terlindung.

Sekiranya projek penyelidikan anda berkaitan di bawah terma-terma atau penerangan seperti yang di atas, jadi anda perlu memohon permit kajian dari Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak.

Sekiranya masih ada keraguan, anda boleh menghantar kertas cadangan projek anda dan kami akan memaklumkan anda sekiranya permit tersebut diperlukan atau tidak. Anda boleh memuat turun  pdf Undang-undang Kepelbagaian Biologi Sarawak, 2016 (1.59 MB)  sekiranya belum jelas.

Image

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi kami melalui kontak tertera:

KM20, Jalan Borneo Heights, Semengoh, 93250 Kuching, Sarawak, Malaysia.
+6082610610

Maklumat Lanjut

Perkhidmatan Atas Talian

Terma

Pautan Berguna