Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak mempelawa pemohon yang bermotivasi dan berkelayakan untuk mengisi jawatan-jawatan seperti berikut:

1. Jawatan: Pegawai Penyelidik (Program Penyelidikan dan Pembangunan), Q51/52
Kontrak - 1 kekosongan

Jadual Gaji: Q51/52

Gaji Minimum (RM)  Gaji Maksimum (RM)  Kadak Kenaikan Gaji Tahunan (RM) 
5,844.00 12,441.00  290.00 

Calon yang berjaya akan melaksanakan satu/lebih tugas yang berikut:

 • Menambahbaik dan meningkatkan penyaringan bioesei sebatian bioaktif dari tumbuhan dan mikrob
 • Membangun dan melaksanakan ujian pra klinikal bagi sebatian bioaktif
 • Melatih Pegawai Penyelidik dalam kemahiran molekular biologi dan analitikal

Kelayakan:

 • Calon mestilah mempunyai Sarjana (PNGK 3.0 dan ke atas) atau PhD dalam Molekul Biologi atau bidang yang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan serta mempunyai sekurang-kurangnya 10 tahun pengalaman dalam penyelidikan
 • Calon mestilah berkebolehan bertutur dan menulis dalam Bahasa Inggeris yang sangat baik
 • Kredit (Sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat SPM/SVM/MCE

2. Jawatan: Pegawai Tadbir (Pengurusan Projek), N48
Kontrak - 1 kekosongan

Jadual Gaji: N48

Gaji Minimum (RM)  Gaji Maksimum (RM)  Kadak Kenaikan Gaji Tahunan (RM) 
5,118.00 11,634.00  270.00 

Calon yang berjaya akan melaksanakan satu/lebih tugas yang berikut:

 • Mempunyai pengalaman dalam pengurusan projek
 • Mengawalselia pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan projek
 • Menyediakan dan memantau belanjawan / aliran tunai / perbelanjaan / dana
 • Berhubung dengan agensi kerajaan yang berkaitan, pelabur / kolaborator dan perunding mengenai pelaksanaan projek

Kelayakan:

 • Calon hendaklah memiliki Sarjana (PNGK 3.0 dan ke atas) dalam Pengurusan Projek, Perancangan & Pengurusan Pembangunan, Pentadbiran Perniagaan (MBA) atau bidang yang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan serta mempunyai sekurang-kurangnya 5 tahun pengalaman yang berkaitan dengan pembangunan perniagaan dan pengkomersilan hasil penyelidikan
 • Calon mesti mempunyai pengetahuan mengenai latar belakang dan pemahaman dalam bidang sains dan bioteknologi
 • Calon mesti berkebolehan bertutur dan menulis dalam Bahasa Inggeris yang sangat baik
 • Kredit (Sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat SPM/SVM/MCE

3. Jawatan: Pegawai Penyelidik (Program Penyelidikan dan Pembangunan), Q41
Jawatan Berasaskan Caruman (JBC) - 3 kekosongan

Gaji Minimum (RM)  Gaji Maksimum (RM)  Kadak Kenaikan Gaji Tahunan (RM) 
2,315.00 9,618.00  225.00 

Calon yang berjaya akan melaksanakan satu/lebih tugas yang berikut:

 • Pengasingan mikrob, penapaian dan ujian antimikrob
 • Bertanggungjawab dalam pelaksanaan penyelidikan dan pembangunan (R&D) mikroorganisma dalam penjagaan kesihatan, pertanian dan aplikasi sebagai sumber yang boleh diperbaharui
 • Pembiakbakaan dalam skala besar bagi spesies yang berpotensi serta menjalankan ujikaji plot lapangan
 • Kerja lapangan berkaitan dengan pengumpulan tumbuhan, pembiakbakaan di nurseri dan pembangunan ladang berskala besar
 • Membangunkan kaedah kultur tisu dan kaedah lain pembiakbakaan tumbuhan

Kelayakan:

 • Calon hendaklah memiliki Sarjana (PNGK 3.0 dan ke atas) atau PhD dalam Mikrobiologi, Kultur Tisu Tumbuhan atau bidang yang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan
 • Calon mesti berkebolehan bertutur dan menulis dalam Bahasa Inggeris yang sangat baik
 • Kredit (Sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat SPM/SVM/MCE

Calon yang berminat dikehendaki mengisi Borang Permohonan Kerja SBC/HR/2019/2 yang boleh dimuat turun di sini. Borang permohonan kerja yang lengkap dan disertakan dengan surat permohonan, curriculum vitae yang terperinci, gambar bersaiz pasport terkini (tidak dikembalikan) dan salinan sijil/transkrip serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan yang telah disahkan dan hantar dalam bentuk hard copy kepada alamat di bawah sebelum atau pada 1 November 2019.

Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak
KM20 Jalan Borneo Heights, Semengoh
Locked Bag No. 3032
93990 Kuching, Sarawak
[Tel: 082-610610 Faks: 082-611535]

Permohonan daripada pegawai yang sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam hendaklah mengemukakan permohonan melalui Ketua Jabatan.

Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil.

Pin It Button