Taman Kepelbagaian Biologi (Biodiversiti)

Taman Kepelbagaian Biologi (Biodiversiti)

Program Taman Kepelbagaian Biologi telah dilaksanakan pada 5 Oktober 2006 untuk menyokong Program Dokumentasi Pengetahuan Tradisional, Program R&D (Penyelidikan & Pembangunan) serta Program Kesedaran dan Penghargaan.

 

Garden Article

Program ini menyumbang kepada peningkatan kesedaran dan penghargaan terhadap tumbuh-tumbuhan asli Sarawak di kalangan semua peringkat masyarakat, melahirkan kefahaman yang lebih mendalam terhadap kegunaan tumbuh-tumbuhan tersebut serta menyediakan bekalan bahan mentah yang mencukupi untuk tujuan penyelidikan ke atas tumbuh-tumbuhan yang mungkin berpotensi untuk bidang-bidang pembangunan produk, komersial atau penemuan ubat-ubatan.

Taman Kepelbagaian Biologi juga menyediakan tapak untuk pemuliharaan ex-situ ke atas tumbuh-tumbuhan asli yang berguna yang dikumpul di bawah Program Dokumentasi Pengetahuan Tradisional.

Penekanan adalah diberikan kepada pengumpulan, pembiakan dan penanaman ke atas flora  asli Sarawak, khususnya tumbuh-tumbuhan berguna yang digunakan oleh komuniti-komuniti pribumi di negeri ini.

Image

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi kami melalui kontak tertera:

KM20, Jalan Borneo Heights, Semengoh, 93250 Kuching, Sarawak, Malaysia.
+6082610610

Maklumat Lanjut

Perkhidmatan Atas Talian

Terma

Pautan Berguna