Program-Program SBC

Seperti yang telah ditetapkan di dalam Ordinan Biodiversiti Sarawak 1997, Undang-undang Biodiversiti Sarawak 1998 dan Ordinan (Pindaan) Biodiversiti Sarawak 2003 dan Ordinan (Pindaan) Sarawak Biodiversiti 2014, SBC telah dipertanggungjawabkan untuk mengendalikan fungsi-fungsi utama seperti berikut:

  • melaksanakan program bioprospecting ke atas kepelbagaian asli negeri
  • memudahcara pendokumetasian pengetahuan tradisi ke atas pengurusan dan penggunaan biodiversiti komuniti
  • penanaman semula tumbuhan-tumbuhan asli Sarawak untuk tujuan pemuliharaan dan penghargaan
  • memulihara pangkalan data yang berkaitan dengan biodiversiti
  • menjalankan program-program kesedaran dan penghargaan biodiversiti-bioteknologi
  • mengawal selia penyelidikan berkaitan biodiversiti yang berpotensi ke arah komersial di Sarawak melalui Sistem Permit Penyelidikan
  • jalinan perhubungan dengan organisasi yang mempunyai kepentingan dan minat yang sama

Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, PKBS telah menjalankan program-program seperti di bawah:

Kelima-lima program ini dijalankan selaras berikutan dengan fungsi berkanun seperti yang ditetapkan di dalam Ordinan (Pindaan) Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak 2003 [Subseksyen 5 (c, f, g, h, i & j)]

Image

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi kami melalui kontak tertera:

KM20, Jalan Borneo Heights, Semengoh, 93250 Kuching, Sarawak, Malaysia.
+6082610610

Maklumat Lanjut

Perkhidmatan Atas Talian

Terma

Pautan Berguna