Program-Program SBC

Seperti yang telah ditetapkan di dalam Ordinan Biodiversiti Sarawak 1997, Undang-undang Biodiversiti Sarawak 1998 dan Ordinan (Pindaan) Biodiversiti Sarawak 2003 dan Ordinan (Pindaan) Sarawak Biodiversiti 2014, SBC telah dipertanggungjawabkan untuk mengendalikan fungsi-fungsi utama seperti berikut:

Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, PKBS telah menjalankan program-program seperti di bawah:

Kelima-lima program ini dijalankan selaras berikutan dengan fungsi berkanun seperti yang ditetapkan di dalam Ordinan (Pindaan) Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak 2003 [Subseksyen 5 (c, f, g, h, i & j)]

Jumlah Paparan: 4208
Cetak