Undang-undang Penyelidikan Kepelbagaian Biologi

Dibawah peruntukan Ordinan Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak (1997) Pindaan 2003, Majlis Biodiversiti Sarawak telah dipertanggungjawabkan untuk mengawalselia kajian ke atas biologi dan sumber-sumber terlindung seperti yang terkandung di dalam Ordinan dan pengekspotan sumber-sumber biologi negeri ini.

Untuk menjalankan tugas-tugas ini, Majlis Biodiversiti Sarawak telah mewujudkan Sistem Permit Kajian dimana ia menyediakan empat jenis permit: Permit untuk Mengutip Sumber-sumber Terlindung, Permit Eksport, Permit Penjualan Sumber-sumber Terlindung dan Permit Kajian Etnobotanikal.

Proses permohonan (sila rujuk kepada pdf Carta Aliran Permohonan Penyelidikan ) bermula dari penghantaran document Borang Permohonan Penyelidikan yang lengkap kepada Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak (SBC) untuk pentadbiran dan penilaian teknikal dalaman. Permohonan juga akan dihantar kepada sekurang-kurangnya dua penilai teknikal bebas yang mempunyai kepakaran dalam bidang berkaitan. Penilai-penilai tersebut akan menghantar penilaian teknikal ke atas kelayakan dan nilai penyelidikan yang dicadangkan dan juga kompetensi teknikal yang ada kepada pemohon untuk menjalankan penyelidikan.

Penilaian-penilaian teknikal ini akan dikemukakan kepada Majlis untuk pertimbangan dan kelulusan. Sekiranya pihak Majlis meluluskan permohonan, SBC akan seterusnya menyediakan draf Perjanjian Penyelidikan untuk perbincangan dengan pemohon. Sekiranya kedua-dua pihak bersetuju, Perjanjian Penyelidikan akan disiapkan dan ditandatangani diantara penyelidik dan Pengerusi Majlis. Pemohon juga perlu memohon Permit Eksport sekiranya beliau bercadang untuk melakukan penyelidikan diluar negeri Sarawak.

Pemohon-pemohon yang berpotensi harus melengkapkan document Borang Permohonan Penyelidikan (a separate  document Garis Panduan Borang Permohonan Penyelidikan yang berasingan untuk borang boleh dimuat-turun) dan dihantar ke SBC.

PERINGATAN: Kepada sesiapa yang bercadang untuk memohon menjalankan penyelidikan di Sarawak adalah dinasihatkan unutk memuat-turun dan membaca sepenuhnya dokumen-dokumen berikut sebelum mengisi Borang Permohonan Penyelidikan.


Cetak   Emel
Image

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi kami melalui kontak tertera:

KM20, Jalan Borneo Heights, Semengoh, 93250 Kuching, Sarawak, Malaysia.
+6082610610

Maklumat Lanjut

Terma

Useful Links