Carta Organisasi

Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak (SBC) adalah sebuah Agensi Badan Berkanun Negeri Sarawak di bawah Kementerian Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi, Sarawak. Ahli-ahli Majlis Kepelbagaian Biologi Sarawak (Sarawak Biodiversity Council) yang menyediakan nasihat dari segi polisi dan hala tuju adalah dilantik oleh Kabinet Negeri.  Ahli-ahli Majlis terdiri daripada:

Pusat ini diterajui oleh Ketua Pegawai Eksekutif yang merangkumi unit-unit seperti berikut:

 

Jumlah Paparan: 5492
Cetak