Program Taman Kepelbagaian Biologi telah dilaksanakan pada 5 Oktober 2006 untuk menyokong Program Dokumentasi Pengetahuan Tradisional, Program R&D (Penyelidikan & Pembangunan) serta Program Kesedaran dan Penghargaan.

Garden Article

Program ini menyumbang kepada peningkatan kesedaran dan penghargaan terhadap tumbuh-tumbuhan asli Sarawak di kalangan semua peringkat masyarakat, melahirkan kefahaman yang lebih mendalam terhadap kegunaan tumbuh-tumbuhan tersebut serta menyediakan bekalan bahan mentah yang mencukupi untuk tujuan penyelidikan ke atas tumbuh-tumbuhan yang mungkin berpotensi untuk bidang-bidang pembangunan produk, komersial atau penemuan ubat-ubatan.

Taman Kepelbagaian Biologi juga menyediakan tapak untuk pemuliharaan ex-situ ke atas tumbuh-tumbuhan asli yang berguna yang dikumpul di bawah Program Dokumentasi Pengetahuan Tradisional.

Penekanan adalah diberikan kepada pengumpulan, pembiakan dan penanaman ke atas flora  asli Sarawak, khususnya tumbuh-tumbuhan berguna yang digunakan oleh komuniti-komuniti pribumi di negeri ini.

Pin It Button

Orang Awam, Sekolah-sekolah, dan Agen Pelancongan

PublicAwarenessSidebar

Sekiranya anda berccadang hendak melawat, pastikan anda membuat tempahan dengan kami sekurang-kurangnya sebelum lima (5) hari bekerja sebelum tarikh lawatan. Prosedur ini juga digunapakai untuk kesemua fasiliti termasuk Taman Kepelbagaian Biologi and Trek Alam Semulajadi.

Masalawatan:
Isnin - Jumaat: 9.00am - 4.00pm
Tutup pada hujung minggu dan cuti-cuti umum

Tempah Sekarang