Dasar Sekuriti

Perlindungan Data
Teknologi-teknologi canggih dan terkini termasuk perisian penyulitan data digunakan untuk melindungi apa-apa data yang diberikan kepada pihak kami dan sekuriti ketat yang standard dikekalkan dan dipulihara untuk mengelakkan akses yang tidak sah.

Sekuriti Storan
Untuk melindungi data peribadi anda, semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi adalah selamat dan disimpan dengan menggunakan teknologi sekuriti yang sesuai.

Jumlah Paparan: 3096
Cetak